درباره ما:

شعار همیشگی ما  :   "  فروش پايان يك معامله نيست  ،آغاز يك تعهد است "

 

آژانس مسافرت هوایی و جهانگردی  هفت ترانه جزیره فعالیت خود را با هدف ارائه خدمات نوین از سال 1383 آغاز نموده است، این شــــــرکت عضو سازمات بین المللی  یــاتـــا میباشد و احتــرام به مشتـــری و ارایه خــــــدمات شایـسته را سرلوحـــــــــــــــه کار خود قرارداده و مــدعی ارائـه بهترین خدمات میباشد. پس با ما همسفــــر شوید و بــا اعـــتــماد به مــا با اطمینــان خاطر سفر کنید.